Расписание 43 троллейбуса Минск - остановка Лейтенанта Кижеватова

Название остановкиНазвание остановки: Лейтенанта Кижеватова
До ближайшего
6 Буд. 45
7 Буд. 13 43 57
8 Буд. 12 22 46
9 Буд. 00 26
10 Буд.
11 Буд.
12 Буд.
13 Буд.
14 Буд.
15 Буд.
16 Буд. 11 36 52
17 Буд. 08 23 41 55
18 Буд. 12 29 45
19 Буд. 11